^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Zapowiedzi i Małżeństwa stanu cywilnego dla Parafii Panny Maryi w Wolnym Mieście Krakowie zaczynaiąca się od dnia 1 Stycznia Na Rok 1816

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 24
- brak danych -
1816

1816 - 1816
polski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - M. 790; USC NMP M-11
księga rękopis
dobry
220 - brak danych -
260x388 Tak
całkowicie J-960
indeks s. 213-216
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -