^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga do zapisywania Zapowiedzi i Małżeństw Cywilnych. dla Parafii Panny Maryi w W. M: Krakowie na Rok 1825. Służyć mająca

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 59
- brak danych -
1825

1825 - 1825
polski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - M. 825; USC NMP M-29
księga rękopis
dobry
162 - brak danych -
264x410 Tak
całkowicie J-969
indeks s. 148-151
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -