^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga do zapisywania Zapowiedzi i Małzenstw Cywilnych dla Parafii Kościoła P: Maryi w W. M: [Kra]kowie na Rok 1828

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 71
- brak danych -
[1827] 1828

1827 - 1828
polski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - M. 837; USC NMP M-35
księga rękopis
dobry
204 - brak danych -
273x413 Tak
całkowicie J-972
indeks s. 196-200
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -