^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga do zapisywania Zapowiedzi i Małżeństw Cywilnych dla Parafii Panny Maryi w Wolnem Mieście Krakowie na Rok 1829

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 75
- brak danych -
[1828] 1829

1828 - 1829
polski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - M. 841; USC NMP M-37
księga rękopis
dobry
216 - brak danych -
286x427 Tak
całkowicie J-973
indeks s. 176-179
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -