^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga do zapisywania Zapowiedzi i Małżeństw Cywilnych dla Parafii Panny Maryi w Wolnem Mieście Krakowie na Rok 1830

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 79
- brak danych -
1830

1830 - 1830
polski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - M. 845; USC NMP M-39
księga rękopis
dobry
196 - brak danych -
275x419 Tak
całkowicie J-974
indeks s. 187-190
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -