^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta Zapowiedzi y Małzenstwa Parafii Panny Maryi przy Krakowie w Powiecie y Departamencie Krakowskim Od Dnia 1go Stycznia zaczynaiące się Na Rok 1812. Parafia P. Maryi

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 8
- brak danych -
1812

1812 - 1812
polski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - M. 774; USC NMP M-3
księga rękopis
dobry
232 - brak danych -
237x390 Tak
całkowicie J-956
także akta luźne, indeks s. 229-231
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6 7 8

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -