^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga do zapisywania Aktów Zapowiedzi i Małżeństw dla Parafii Kościoła Panny Maryi w Wolnem Mieście Krakowie na Rok 1831

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 83
- brak danych -
[1830] 1831

1830 - 1831
polski
[Księga zapowiedzi i małżeństw]
- brak danych - M. 849; USC NMP M-41
księga rękopis
dobry
200 - brak danych -
244x378 Tak
całkowicie J-975
indeks s. 140-143
Number of scans per page
1 2 3 4 5 6

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -