^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Księga małżeństw]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 105
- brak danych -
1853-1864

1853 - 1864
łaciński
- brak danych -
- brak danych - M. 3368; USC św. Szczepana M-87
poszyt rękopis
dobry
232 - brak danych -
255x415 Tak
całkowicie J-4955
załączone akta luźne; osobny indeks w pomocach ewidencyjnych Archiwum
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
13 14 15 16

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -