Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białym Kościele

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - [1772] 1810 - 1914 [2007]
- brak danych - 1772 - 1772
1800 - 1800
1810 - 1815
1890 - 1913
1914 - 1914
2007 - 2007
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Akta urodzeń: 1810-1813 (sygn. 29/338/1, 5, 9, 13)
Akta małżeństw,: [1772, 1800] 1810-1815 (sygn. 29/338/2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 20)
Akta zgonów: 1810-1813 (sygn. 29/338/4, 8, 12, 16)
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów: 1814-1815, 1890-1913 (sygn. 29/338/17, 19, 21-44)
Akta urodzeń, małżeństw i zgonów: 1914 [2007] (sygn. 29/338/45-46)
Zespół w Oddziale III. Część akt przechowywana w Ekspozyturze w Spytkowicach.

Amount of archival material

46

0

0

0.62

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -