^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 13
- brak danych -
1814

1814 - 1814
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - M 2429, USC Czernichów U-5
księga rękopis
- brak danych -
92 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie J-1996
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -