^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 19
- brak danych -
1817

1817 - 1817
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - M 2435, USC Czernichów U-7
księga rękopis
- brak danych -
92 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie J-1998
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -