^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 22
- brak danych -
1818

1818 - 1818
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - M 2438, USC Czernichów U-8
księga rękopis
- brak danych -
90 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie J-1999
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -