^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 34
- brak danych -
1822

1822 - 1822
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - M 2450, USC Czernichów U-12
księga rękopis
- brak danych -
92 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie J-2003
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -