^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księga urodzeń

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1811

1811 - 1811
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - M 2420, USC Czernichów U-2
księga rękopis
- brak danych -
92 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie J-1993
- brak danych -
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -