Archival resources online szukajwarchiwach.pl

C.K. Sąd Powiatowy w Nowym Targu

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1893 - 1918 [1970]
- brak danych - 1893 - 1918
1970 - 1970
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
niemiecki
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd Powiatowy w Nowym Targu powstał po wprowadzeniu ustawy zasadniczej 21.XII 1867 r., która ustalała nowe zasady ustroju sądów. Powołany c.k. Sąd zaczął działać od 11 czerwca 1868 r. jako sąd powszechny w sprawach cywilnych i karnych, przejmując dotychczasowe kompetencje c.k. Urzędu Powiatowego w Nowym Targu. Ponadto działał sąd obwodowy w Nowym Sączu, który był instancją odwoławczą dla sądu powiatowego. Istniały także sądy krajowe i wyższe sądy krajowe w Krakowie i we Lwowie. Były one drugą instancją odwoławczą i ostateczną zarazem dla wyroków sądów powiatowych. Sąd Powiatowy w Nowym Targu działał jednoosobowo. W 1868 r. W sądzie nowotarskim urzędującym naczelnikiem Sądu był Józef Schowal, a jego adiunktami : Leopold Bernatschek, aktuariuszem Adam Wiszniewski, kancelistą Józef Praczyński. Obsada ulegała stałemu powiększaniu i w 1896 r. Sąd Powiatowy zatrudniał już 10 osób : 1 sędziego,1 sekretarza,1 oficjała, 3 kancelistów i 4 woźnych. Wówczas naczelnikiem Sądu był Wincenty Łoboś- radca sądu krajowego, sekretarzem Ignacy Moczydłowski, a adiunktami : Michał Dziewoński, Stanisław Gabryszewski, Ludwik Dickman, Jan Prochoń. Kancelistami byli :Zdzisław Marceli Schmit, Wiktor Ellnain de Hallendorf. Następne regulacje prawne wprowadzono ustawą z 1.08.1895 r., kiedy to sądy powiatowe rozstrzygały w sprawach cywilnych: m.in..dla procesów cywilnych, drobiazgowych, dla spraw egzekucyjnych, dla pertraktacji spadkowych, dla opieki i kurateli, dla uwierzytelnień, dla wypowiedzeń kontraktów najmu i dzierżawy, a także dla spraw karnych w zakresie doniesienia o zbrodniach i występkach oraz przekroczeń. Prowadziły także księgi hipoteczne i gruntowe. Od 1896 r. W Sądzie Powiatowym w Nowym Targu wprowadzono sesje wyjazdowe (tzw. "roki sądowe ") w Zakopanem odbywające się raz w miesiącu. Przekształcenie formalne sądów c.k. austriackich w sądy polskie nastąpiło 8.02.1919 r., a c.k. Sąd Powiatowy w Nowym Targu czynności swoje przekazał wraz z dokumentami i aktami potrzebnymi do dalszego urzędowania i prowadzenia spraw Sądowi Powiatowemu w Nowym Targu. Terytorialnie Sąd obejmował swoją właściwością obszar miasta Nowy Targ i gmin wiejskich : Białka, Brzegi, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec, Bielanka, Bukowina (Podszkle), Chabówka,Dębno, Dział, Długopole, Gliczaroń, Gronków, Harklowa, Klikuszowa, Knurów, Kościelisko, Krauszów, Lasek, Ludźmierz, Leśnica, Łopuszna, Murzasichle, Morawczyna, Niwa, Nowe Bystre, Obidowa, Odrowąż, Ostrowsko, Poronin, Pieniążkowice,Ponice, Pyzówka, Raba Wyżna, Rdzawka, Rokiciny, Skrzypne, Szaflary, Szlembark, Sieniawa, Waksmund, Ząb, Zakopane, Zaskale, Zubsuche. Akta cywilne spadkowe (AI, A VIII ) (sygn. 32/613/ 1- 1990, 2783-2796) Akta cywilne opiekuńcze (pupilarneP I., P VIII) (sygn.31/985/ 1991-2594) Akta cywilne kurateralne (L.I, L.VIII) (sygn.31/985/ 2595 - 2611) Akta cywilne procesowe (C II, C III, C IV, Cb III, Cb IV) (sygn.31/985/ 2612- 2728) Akta nie należące do innego rejestru Nc (sygn.31/985/ 2729 -2737) Akta cywilne K (sygn.31/985/ 2738 -2760) Akta cywilne egzekucyjne E (sygn.31/985/ 2761-2773) Dzienniki, rejestry, repertoria (księgi doręczeń, rejestry dla procesów cywilnych, spis imienny Cb II, rejestry drobiazgowy Cb III (sygn. 31/985/ 2774-2782) Zespół w Oddziale III. Akta przechowywane i udostępniane w Ekspozyturze w Spytkowicach. Z zasobu zlikwidowanego Oddziału w Nowym Targu - nr zespołu 32/613 (w Oddziale w Nowym Sączu nr zespołu 31/985)

Amount of archival material

2805

2782

0

10.50

9.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -