Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mogile

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1817 - 1910
- brak danych - 1817 - 1910
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Akta urodzeń: 1817-1888, 1890-1910 (sygn. 29/344/1, 4,8)
Akta małżeństw: 1817-1888 (sygn. 29/344/2, 5)
Akta zgonów: 1817-1888 (sygn. 29/344/3, 6)
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów: 1889-1891(sygn. 29/344/7)
Zespół w Oddziale III. Akta przechowywane w Ekspozyturze w Spytkowicach.

Amount of archival material

8

0

0

0.23

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -