Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Wielkim

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1861 - 1870
- brak danych - 1861 - 1861
1866 - 1870
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Księgi urodziń, małżeństw, zgonów 1866-1870 (sygn. 29/362/1-5)
Alegata do ksiąg małżeństw 1861, 1868 (sygn. 29/362/6-7)
Zespół w Oddziale II.

Amount of archival material

7

0

0

0.06

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -