Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Prandocinie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1862 - 1916 [1944]
- brak danych - 1862 - 1863
1866 - 1914
1915 - 1944
1915 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1862, 1867-1914; Księga urodzeń 1915 - 1916, Księga małżeństw 1915-1916, Księga zgonów 1915-1916, Allegata do ksiąg małżeństw 1862-1863, 1866-1906, 1910, 1912-1944, Allegata 1915, 1916 (sygn. 29/367/1-101) Zespół w Oddziale II.

Amount of archival material

101

0

0

1.33

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -