^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Duplikat aktów urodzonych zaślubionych i zmarłych Parafii Sławice 1865]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 4
- brak danych -
1865

1865 - 1865
polski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
księga rękopis
destrukt
96 - brak danych -
21 x 35 cm Tak
całkowicie J-5991
Księga posiada indeksy. Bardzo zły stan techniczny, brak oryginalnej okładki.
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -