Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Słomnikach

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1862 - 1913 [1937]
- brak danych - 1862 - 1867
1870 - 1870
1873 - 1913
1913 - 1937
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1862-1867, 1870, 1873-1883, 1885-1913 (sygn. 29/372/1-13, 15-42, 82-85, 90, 92, 94, 96)
Księga urodzin, małżeństw 1884 (sygn. 29/372/14)
Alegata do małżeństw 1862-1937 (sygn. 29/372/21,42-89, 93, 95, 97)
Zespół w Oddziale II.

Amount of archival material

97

0

0

1.16

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -