Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Ulinie Wielkiej

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1810 - 1911 [1966]
- brak danych - 1810 - 1902
1904 - 1904
1907 - 1911
1958 - 1958
1966 - 1966
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Wykaz z 1873 r. obejmujący urodzonych w latach 1721-1809, zaślubionych w latach 1720-1809, zmarłych w latach 1737-1809; Księgi urodzin 1810-1821, 1910; Księgi małżeństw 1811, 1813-1822; Ksiegi zgonów 1811-1821; Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1823-1902, 1904, 1907, 1911; Alegata do ksiąg małżeństw 1811-1813, 1816, 1820-1827, 1833-1837, 1840-1851, 1854-1855, 1857-1862, 1865-1866, 1868-1872, 1875-1879, 1882, 1886, 1889-1890, 1892, 1893, 1894-1902, 1904, 1910-1911; Wypisy z ksiąg urodzonych, zaślubionych i zmarłych [z lat 1815 i 1844] 1964; Akta zbiorowe1958-1966 (sygn. 29/375/1-199) Zespół w Oddziale II.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/375/0/-/1 Księga urodzeń parafii Ulina Wielka za 1810 rok 1810 9
29/375/0/-/2 Księga urodzeń parafii Ulina Wielka za rok 1811 1811 10
29/375/0/-/3 Księga małżeństw parafii Ulina Wielka za rok 1811 1811 9
29/375/0/-/4 Księga zgonów parafii Ulina Wielka za rok 1811 1811 8
29/375/0/-/5 Książka do Aktu Stanu Cywilnego urodzenia parafii Ulina Wielka służaca, za 1812 rok 1812 9
29/375/0/-/6 Książka do akt stanu cywilnego śmierci Parafii Ulina Wielka służąca [z ] 1812 [roku] 1812 8
29/375/0/-/7 Książka do aktu stanu cywilnego urodzenia Parafii Ulina Wielka służąca [z] 1813 [roku] 1813 10
29/375/0/-/8 Książka do aktu stanu cywilnego zapowiedzi i ślubów małżeńskich Parafii Ulina Wielka służąca [za] 1813 [rok] 1813 10
29/375/0/-/9 Książka do akt stanu cywilnego śmierci Parafii Ulina Wielka służąca [za] 1813 [rok] 1813 10
29/375/0/-/10 Książka do akt stanu cywilnego Parafii Ulina Wielka [za] 1814 [rok] 1814 10
29/375/0/-/11 Księga do akt stanu cywilnego zapowiedzi i ślubów małżeńskich Parfii Ulina Wielka na rok 1814 1814 9
29/375/0/-/12 Książka do akt stanu cywilnego śmierci Parafii Ulina Wielka służąca na rok 1814 1814 7
29/375/0/-/13 Akta urodzin stanu cywilnego Parafii Ulina na rok 1815 1815 11
29/375/0/-/14 Akta ślubów stanu cywilnego Parafii Ulina na rok 1815 1815 11
29/375/0/-/15 Akta śmierci stanu cywilnego Parafii Ulina na rok 1815 1815 8
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

199

0

0

1.15

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -