Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Więcławicach

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1810 - 1917 [1938]
- brak danych - 1810 - 1913
1914 - 1917
1938 - 1938
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - Księgi urodzin, małżeństw i zgonów 1810-1913, 1914; Księga małżeństw 1915-1917; Księga zgonów 1915-1917; Alegata do ksiąg małżeństw 1810-1821, 1823, 1826-1829, 1831-1833, 1841-1843, 1845-1850, 1861, 1898-1900, 1906-1907, 1913-1938 (sygn. 29/377/1-147) Zespół w Oddziale II.

Amount of archival material

147

0

0

2.04

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -