Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Jerzmanowicach

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1890 - 1917, 1966 [1991]
- brak danych - 1890 - 1917
1913 - 1975
1966 - 1966
1991 - 1991
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Księgi urodzin, małżeństw, zgonów 1890-1914; 1915, 1916; allegata 1913-1975; akta zbiorowe 1966, 1991 (sygn. 29/389/1-30) Zespół w Oddziale II.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/389/0/-/31 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów Parafii Jerzmanowice rok 1917 1917 0
29/389/0/-/30 Akta zbiorowe do Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów. Parafia Rzymskokatolicka Jerzmanowice. 1916 0
29/389/0/-/29 Duplikat aktów urodzeń, małżeństw i zgonów Parafii Jerzmanowice, rok 1916 1916 0
29/389/0/-/28 Akta zbiorowe do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów parafia Rzymskokatolicka Jerzmanowice, rok 1915. 1966 0
29/389/0/-/27 Duplikat aktów urodzeń, ślubów i zgonów Parafii Jerzmanowice. 1915 0
29/389/0/-/26 Duplikat aktów urodzeń, ślubów i zgonów Parafii Jerzmanowice. 1914 0
29/389/0/-/25 Akta zbiorowe do księgi urodzeń, małżeństw i zgonów parafia Rzymskokatolicka Jerzmanowice 1913. 1913-1975 6
29/389/0/-/24 Duplikat aktów urodzeń, ślubów i zgonów Parafii Rzymsko-Katolickiej Jerzmanowice. 1913 131
29/389/0/-/23 Duplikat aktów urodzeń, ślubów i zgonów Parafii Rzymsko-Katolickiej Jerzmanowice. 1912 115
29/389/0/-/22 Duplikat księgi urodzeń, ślubów i zgonów. 1911 106
29/389/0/-/21 Duplikat księgi urodzeń, ślubów i zgonów. 1910 99
29/389/0/-/20 Duplikat księgi urodzeń, ślubów i zgonów. 1909 83
29/389/0/-/19 Duplikat księgi urodzeń, ślubów i zgonów. 1908 123
29/389/0/-/18 Duplikat księgi urodzeń, ślubów i zgonów. 1907 123
29/389/0/-/17 Duplikat księgi urodzeń, ślubów i zgonów. 1906 94
1 2 3

Amount of archival material

31

0

0

0.37

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -