Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przegini

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1890 - 1917
- brak danych - 1890 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
łaciński
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Akta urodzeń, małżeństw i zgonów 1890-1914, 1915, 1916 (sygn. 29/403/1-27) Zespół w Oddziale II.

Amount of archival material

28

0

0

0.43

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -