Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sąspowie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1890 - 1917, 1961, 1971
- brak danych - 1890 - 1917
1961 - 1961
1971 - 1971
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
- brak danych - Księgi urodzin, małżeństw, zgonów 1890-1916; akta zbiorowe 1961, 1971 (sygn. 29/405/1-29) Zespół w Oddziale II.

Amount of archival material

30

0

0

0.31

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -