Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Księgi grodzkie oświęcimskie

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1598 - 1784
Acta Castrensia Osviecimensia 1598 - 1784
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
łaciński
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inwentarz drukowany No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd pierwszej instancji dla szlachty, obejmujący zakresem terytorialnym działalności księstwo oświęcimskie i zatorskie (powiat śląski), funkcjonujący, po unifikacji ustrojowej księstw z resztą kraju, od 1565 r. w. w składzie sędzia, podsędek, pisarz. Poprzednio na terenie księstw istniały dwa osobne sądy ziemskie ławnicze w Oświęcimiu i Zatorze ze wspólnym starostą na czele, składające się z sędziego i ławy złożonej ze szlachty w liczbie przynajmniej ośmiu członków. Po zaniku sądu w drugiej połowie XVII w. został reaktywowany w latach 60-tych XVIII w., zreorganizowany jako sąd c.k. w 1778 r., a w 1784 został zlikwidowany. Relacje, manifestacje, protestacje, oblaty, plenipotencje, sprawy z roków skargowych:
1. Relationes 1503-1784 (sygn. 1-42)
2. Decreta 1614-1784 (sygn. 43-55)
3. Regestra causarum 1633-1783 (sygn. 56-61)
Zespół w Oddziale I.

Amount of archival material

61

61

0

5.63

5.63

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.