^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Korespondencja Zofii Potockiej. Listy od: Abbey Edmund ~ Bonnet A.

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 342
- brak danych -
1835–1876

1835 - 1876
polski
francuski
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy - brak danych -
- brak danych -
50 - brak danych -
- brak danych - Tak
całkowicie J-16227
10 listów; zob. spis korespondencji
Number of scans per page
1 2 3 4

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -