^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Akta służbowe Onufrego Orłowskiego, akta osobiste jego synów, akt zgonu Stanisława Stypułkowskiego]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 194
- brak danych -
1835-1899

1835 - 1899
polski
niemiecki
rosyjski
[1. Akta służbowe Onufrego Orłowskiego, pracownika Biura Rachuby Wolnego Miasta Krakowa i kontrolera Kasy Miejskiej w Krakowie 1835-1862 (22 pisma)
2. Akta osobiste synów Onufrego: Józefa, Seweryna i Władysława Orłowskich 1856-1899 (13 pism m. in. świadectwa szkolne, listy). 3. Akt zgonu Stanisława Stypułkowskiego 1894]
- brak danych - IT 2061
luzy rękopis
dobry
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -