Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Dokumenty rodzin Strunc i Miga (świadectwa, rysunki)

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1885 - 1926
- brak danych - 1885 - 1926
- brak danych - tak
- - - - brak danych -
inwentarz kartkowy No - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -

Amount of archival material

1

0

0

0.01

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -