Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum i zbiór kartograficzny generała Józefa Chłopickiego

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1760 - 1854
- brak danych - 1760 - 1854
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
inne pomoce No spisy zawartości jednostek
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Józef Grzegorz Chłopicki (1771-1854), generał, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r., Powstania Kościuszkowskiego 1794, później w Legionach Polskich we Włoszech, następnie w Legii Nadwiślańskiej, uczestnik wojny w Hiszpanii i w Rosji. W wojsku Królestwa Polskiego do 1818 r. (podał się do dymisji po zatargu z wielkim księciem Konstantym, zyskując sobie dużą popularność w społeczeństwie polskim). Choć niechętny Powstaniu Listopadowemu przyjął w grudniu 1830 r. dyktaturę powstania dążąc do ugody z carem, wobec fiaska rozmów złożył dyktaturę. Pozostając formalnie doradcą naczelnego wodza wojsk polskich faktycznie dowodził w bitwie pod Grochowem 25.02.1831 r., w trakcie której został ranny. Po upadku powstania osiadł w Krakowie, gdzie nawiązał bliskie stosunki z Potockimi z Krzeszowic, u których spędził ostatnie lata życia 1. Służba wojskowa w Legionach Dąbrowskiego 1797-1807 (sygn. AChł 1-2)
2. Służba wojskowa w Legii Nadwiślańskiej 1807-1812 (sygn. AChł 3-8)
3. Służba wojskowa w Legii Księstwa Warszawskiego 1812-1813 (sygn. AChł 9)
4. Służba w wojsku Królestwa Kongresowego i okres od wystąpienia z wojska do Powstania Listopadowego 1814-1830 (sygn. AChł 10)
5. Materiały do Powstania Listopadowego 1830-1831 (sygn. AChł 11)
6. Papiery rodzinne i osobiste Józefa Chłopickiego 1771-1854 (sygn. AChł 12-16)
7. Zbiór kartograficzny Józefa Chłopickiego (plany i mapy wojskowe z terenu wojen napoleońskich z terenu historycznej Polski, mapy bitew Fryderyka Wielkiego) 1760-1850 (sygn. Chł 17-144)
Zespół w Oddziale I.
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/646/0/-/17 Carta geografica della Sicilia Prima o sia Regno di Napoli. 1769-1769 6
29/646/0/-/18 [Atlante geografico del Regno di Napoli (...)] 1788-1808 25
29/646/0/-/19 Atlante geografico del Regno di Napoli. 1788-1808 9
29/646/0/-/20 [Arkusz No IV - Mediolan włoskiej mapy topograficznej] ok. 1790-1790 4
29/646/0/-/21 Topografia dell' Agro Napoletano con le sue adjacenze (...) 1793-1793 4
29/646/0/-/22 Carta del Littorale di Napoli e de loughi antichi piu rimarchevoli di quei Contorni (...) 1794-1794 4
29/646/0/-/23 Pianta della Citta di Napoli come esise nel presente MDCCXC 1790-1790 4
29/646/0/-/24 Pianta della piazza di Gaeta. ok. 1801-1810 4
29/646/0/-/25 Plan de la bataille qui eut lieu le 28 Thermidor an 7 pres Novi entre les armeés francaises et austro - russes. 1815-1817 4
29/646/0/-/26 Mappa generale della Laguna di Venezia dalla Foce dell' Adige a quella della Piave e Paesi Limitrofii. 1818-1818 4
29/646/0/-/27 Il polesine di Rovigo, il Ducato di Ferrara e la parte meridionale del Dogado. 1793-1793 4
29/646/0/-/28 Carte générale des marches, mouvement et opérations executé pendant la Campagne de l'an VIII par L'armeé de reserve aous les ordres de Napoleon Bonaparte Ier consul avec la Positions de l'Armee D'Italie que des Armees Ennemies leurs Mouvemens et Retraite definitive. 1799-1799 4
29/646/0/-/29 Corso generale delle acque tra Verona i Monti, l'Adige ed il mare dell' Ingegner in Capo Sanfermo con la regolare divisione dei Comprensori nel Dipartimento Brenta e terreni Limitrifi. ok. 1801-1825 4
29/646/0/-/30 Carte d'Espagne et de Portugal en neuf feuilles 1799-1799 12
29/646/0/-/31 Spanien und Portugal ok. 1790-1790 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

144

144

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -