^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Karta dawnej Polski z przyległemi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materiałów (...)]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja kartograficzna 95
- brak danych -
ok. 1833-1848
1833 - 1848
polski
- brak danych -
- brak danych - Chł. 79
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
kopia - brak danych -
- brak danych -
Chrzanowski Wojciech - generał - redagował
data not found
49.40 65.00
- brak danych - - brak danych -
Nie jednobarwne
32 0
32 1: 300000
- brak danych - - brak danych -
papier litografia
Tak
brak mikrofilmu
Miejsce wydania: Paryż. Mapa niekompletna, są arkusze 1- 8, 8 bis, 10 - 13, 13 bis, 17 - 19, 19 bis, 21 - 24, 24 bis, 26-29, 29 bis, 30 - 33. Arkusze te wykonano w pierwszej fazie prac nad mapą w l. 1838 - 1848.
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Polska -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -