^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta dotyczące kampanii we Włoszech: a) listy i notaty w sprawach wojskowych; b) patenty wojskowe Chłopickiego z lat 1804–1807

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 2
- brak danych -
1799–1807

1799 - 1807
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - Fasc. I teczka XII
luzy rękopis
- brak danych -
62 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
m. in. fragment pamiętnika Chłopickiego „Journal officera polskiego we Włoszech”, druk. Szymon Askenazy, „Bellona” XXIII, Warszawa 1926; brak listu T. Kościuszki do J. Chłopickiego z daty: 1799.05.26, listu Kniaziewicza do Chłopickiego z daty: 1800.01.18 (28 nivôse an 8) z notatką oodpowiedzi. 2003.04.24. (-) Przemysław Stanko
Number of scans per page
1 2 3

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -