^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

a) Metryka, życiorys, testament, nekrolog, korespondencja prywatna, zaproszenia itp.; b) materiały zbierane po przejściu na emeryturę, dot. wojny 1849 r. między Królestwem Sardynii a Austrią, proklamacje i odezwy policji krakowskiej (1834–1847)

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 12
- brak danych -
XIX w.

1801 - 1900
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - Fasc. I teczka II, Fasc. II teczka XIX, XX
luzy rękopis
- brak danych -
428 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
brak następujących akt: List od ks. Józefa Poniatowskiego do Chłopickiego, z daty: 1808.04.18, Warszawa (1 akt), Koperta do listu Grabowskiego z 1823.07.31/08.12 (1 szt.), Odezwy i obwieszczenia: Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa z 1836.02.09, Głównodowodzącego wojskami okupującymi Kraków Franciszka Kaufmanna de Trauensteinburga z 1836.02.17, Franciszka Kaufmanna de Trauensteinburga z 1836.02.18, Franciszka Kaufmanna de Trauensteinburga z 1836.02.20, Senatu Rządzącego z 1836.04.16, Komisarza Nadwornego Maurycego hr. Deyma z 1846.01.04, Ferdynanda I z 1846.11.11 (razem 7 aktów), Zaproszenia dworskie dla Józefa Chłopickiego (4 akty), Dwa wypisy z protokołu Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego w sprawie nowej odznaki wojskowej tj. znaku honorowego i Stowarzyszenia Emerytalnego Oficerów i Urzędników Wojska Polskiego (2 akty), Wypis z artykułów kontraktowych Sądu Głównego Departamentu Cywilnego Guberni Kijowskiej, z daty: 1830.01.25 (1 akt) 2003.05.11. (-) Przemysław Stanko
Number of scans per page
1 2 3 4
...
6 7 8 9 10
...
14 15 16 17

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -