^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Teka zawierająca litografowane portrety współczesnych i inną grafikę

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 15
- brak danych -
1821-1851, b.d.

1821 - 1851
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy druk
- brak danych -
28 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
6 portretów, 3 grafiki (grób księcia J. Poniatowskiego, łuk triumfalny w Paryżu – Cote de Neuilly, budynek Wielkiej Wystawy w Londynie w 1851 r.; brak następujących akt: Litografie (żołnierze Gwardii Narodowej, kościół św. Marii w [?], 3 portrety). 2003.05.11. (-) Przemysław Stanko
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -