^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Nieaktualne spisy papierów po gen. Chłopickim: a) spis Franciszka Kluczyckiego (1854); b) Spis Adama Potockiego (1854); c) spis NN (1926)

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 16
- brak danych -
1854, 1926

1854 - 1854
1926 - 1926
- brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
luzy rękopis
- brak danych -
28 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -