Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum i zbiór kartograficzny generała Józefa Chłopickiego

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1760 - 1854
- brak danych - 1760 - 1854
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
inne pomoce No spisy zawartości jednostek
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Józef Grzegorz Chłopicki (1771-1854), generał, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r., Powstania Kościuszkowskiego 1794, później w Legionach Polskich we Włoszech, następnie w Legii Nadwiślańskiej, uczestnik wojny w Hiszpanii i w Rosji. W wojsku Królestwa Polskiego do 1818 r. (podał się do dymisji po zatargu z wielkim księciem Konstantym, zyskując sobie dużą popularność w społeczeństwie polskim). Choć niechętny Powstaniu Listopadowemu przyjął w grudniu 1830 r. dyktaturę powstania dążąc do ugody z carem, wobec fiaska rozmów złożył dyktaturę. Pozostając formalnie doradcą naczelnego wodza wojsk polskich faktycznie dowodził w bitwie pod Grochowem 25.02.1831 r., w trakcie której został ranny. Po upadku powstania osiadł w Krakowie, gdzie nawiązał bliskie stosunki z Potockimi z Krzeszowic, u których spędził ostatnie lata życia 1. Służba wojskowa w Legionach Dąbrowskiego 1797-1807 (sygn. AChł 1-2)
2. Służba wojskowa w Legii Nadwiślańskiej 1807-1812 (sygn. AChł 3-8)
3. Służba wojskowa w Legii Księstwa Warszawskiego 1812-1813 (sygn. AChł 9)
4. Służba w wojsku Królestwa Kongresowego i okres od wystąpienia z wojska do Powstania Listopadowego 1814-1830 (sygn. AChł 10)
5. Materiały do Powstania Listopadowego 1830-1831 (sygn. AChł 11)
6. Papiery rodzinne i osobiste Józefa Chłopickiego 1771-1854 (sygn. AChł 12-16)
7. Zbiór kartograficzny Józefa Chłopickiego (plany i mapy wojskowe z terenu wojen napoleońskich z terenu historycznej Polski, mapy bitew Fryderyka Wielkiego) 1760-1850 (sygn. Chł 17-144)
Zespół w Oddziale I.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/646/0/1/1 Correspondance du 2 regiment de la Legion Polaco-Italienne 10 VII 1807–14 III 1808 20
29/646/0/1/2 Akta dotyczące kampanii we Włoszech: a) listy i notaty w sprawach wojskowych; b) patenty wojskowe Chłopickiego z lat 1804–1807 1799–1807 43
29/646/0/2/3 a) Korespondencja, wykazy, notaty z okresu reorganizacjiwe Wrocławiu 1807–1810; b) tablice wykazujące organizację Legii 1807–1811 1807–1811 153
29/646/0/3/4 Correspondance relative au militaire XII 1808–VIII 1809 19
29/646/0/3/5 Journal de correspondance au general de brigade Chłopicki VIII 1809–XII 1811 204
29/646/0/3/6 Journal de correspondance au general de brigade Chłopicki I 1812–IV 1814 20
29/646/0/3/7 Journal tenu par Millberg des mouvements et autres evenementdepuis le 1-er Janvier 1810 (do 3 I 1811 z luką w dniach 12 X–10 XII 1810) 1810–1811 29
29/646/0/3/8 Wojna w Hiszpanii: a) listy i rozkazy dzienne z oblężenia Saragossy i Tortosy, korespondencja i rozkazy ks. Neuchatel, gen. Reille, marsz. Souchet, akta o zdzierstwa w Hiszpanii (przeciw kpt. Notkiewiczowi) i in.; b) akta personalne Chłopickiego związane z jego służbą wojskową w Hiszpanii 1802–1812 651
29/646/0/4/9 a) Korespondencja Minist. de la Guerre (1812–1813); b) rozkazy z czasów kampanii rosyjskiej (1812–1813); c) akta dot. stosunku Napoleona do Polski (1814) 1812–1814 44
29/646/0/5/10 a) Instrukcje i rozkazy wojskowe (w tym teczka dot. dotacji inwalidów i weteranów); b) akta osobiste Chłopickiego i związane z jego służbą w wojsku; c) wiadomości i materiały dot. wojny tureckiej z 1829 r. 1814–1829 198
29/646/0/6/11 Raporty wojskowe i policyjne, korespondencja i in. materiały dot. powstania, m. in. rękopis Chłopickiego „La journée du 29 novembre 1830” 1830–1831 284
29/646/0/7/12 a) Metryka, życiorys, testament, nekrolog, korespondencja prywatna, zaproszenia itp.; b) materiały zbierane po przejściu na emeryturę, dot. wojny 1849 r. między Królestwem Sardynii a Austrią, proklamacje i odezwy policji krakowskiej (1834–1847) XIX w. 247
29/646/0/7/13 Ozdobna teczka – zawiera szkice rysunkowe, karykatury, urywki rękopiśmienne XIX w. 43
29/646/0/7/14 Portfel – zawiera kwity, drobne notatki itp. drobiazgi XIX w. 61
29/646/0/7/15 Teka zawierająca litografowane portrety współczesnych i inną grafikę 1821-1851, b.d. 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

144

144

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -