Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum i zbiór kartograficzny generała Józefa Chłopickiego

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1760 - 1854
- brak danych - 1760 - 1854
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
inne pomoce No spisy zawartości jednostek
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Józef Grzegorz Chłopicki (1771-1854), generał, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r., Powstania Kościuszkowskiego 1794, później w Legionach Polskich we Włoszech, następnie w Legii Nadwiślańskiej, uczestnik wojny w Hiszpanii i w Rosji. W wojsku Królestwa Polskiego do 1818 r. (podał się do dymisji po zatargu z wielkim księciem Konstantym, zyskując sobie dużą popularność w społeczeństwie polskim). Choć niechętny Powstaniu Listopadowemu przyjął w grudniu 1830 r. dyktaturę powstania dążąc do ugody z carem, wobec fiaska rozmów złożył dyktaturę. Pozostając formalnie doradcą naczelnego wodza wojsk polskich faktycznie dowodził w bitwie pod Grochowem 25.02.1831 r., w trakcie której został ranny. Po upadku powstania osiadł w Krakowie, gdzie nawiązał bliskie stosunki z Potockimi z Krzeszowic, u których spędził ostatnie lata życia 1. Służba wojskowa w Legionach Dąbrowskiego 1797-1807 (sygn. AChł 1-2)
2. Służba wojskowa w Legii Nadwiślańskiej 1807-1812 (sygn. AChł 3-8)
3. Służba wojskowa w Legii Księstwa Warszawskiego 1812-1813 (sygn. AChł 9)
4. Służba w wojsku Królestwa Kongresowego i okres od wystąpienia z wojska do Powstania Listopadowego 1814-1830 (sygn. AChł 10)
5. Materiały do Powstania Listopadowego 1830-1831 (sygn. AChł 11)
6. Papiery rodzinne i osobiste Józefa Chłopickiego 1771-1854 (sygn. AChł 12-16)
7. Zbiór kartograficzny Józefa Chłopickiego (plany i mapy wojskowe z terenu wojen napoleońskich z terenu historycznej Polski, mapy bitew Fryderyka Wielkiego) 1760-1850 (sygn. Chł 17-144)
Zespół w Oddziale I.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/646/0/-/76 Plan de Varsovie et ses environs dans lequel est marqué le siege par le roi de Prusse (...) et le siege des Russes, qui la prirent d'assaut du coté de Prague l'an 1794. ok. 1794-1794 4
29/646/0/-/77 [Plan północnych okolic miasta w czworoboku miejscowości: Paryż, Wawrzyszew, Bielany, Pułków]. ok. 1790-1800 4
29/646/0/-/78 Karte vom Herzogthum Warschau und den angrenzenden Staaten in IV Sectionen nach den besten vorhendenen Hülfsmitteln entworfen im Jahr 1810. 1810-1812 5
29/646/0/-/79 Karta Królestwa Polskiego oznaczająca poczty i Stacye Woyskowe. 1819-1819 4
29/646/0/-/80 Karta pocztowa Królestwa Polskiego na rok 1824. 1824-1824 4
29/646/0/-/81 Plan des Environs d'Ołtarzew et Błonie. 1818-1818 4
29/646/0/-/82 Plan ogólny Warszawy. 1819-1819 5
29/646/0/-/83 Dislocationdes Troupes aux Environs de Varsovie au moi de (...) 1821-1821 4
29/646/0/-/84 [Okolice Warszawy ] ok. 1821-1821 4
29/646/0/-/85 [Okolice Warszawy]. ok. 1821-1821 4
29/646/0/-/86 Plan okolic Warszawy. Plan des Environs de Varsovie. 1829-1829 4
29/646/0/-/87 Plan dyzlokacji dywizji 1 piechoty złożonej z 4 pułków piechoty liniowej i 3 bateryi pieszej wraz z oznaczeniem dróg zdatnych do przechodu wojska. ok. 1830-1830 4
29/646/0/-/88 [Fortyfikacje Warszawy i rozmieszczenie wojsk polskich w czasie wojny 1831 r.] 1831-1831 4
29/646/0/-/89 25 lutego 1831 Rano. [Sytuacja wojsk polskich] 1831-1831 4
29/646/0/-/90 [Plan pruskich fortyfikacji w Poznaniu] 1830-1830 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

144

144

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -