Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum i zbiór kartograficzny generała Józefa Chłopickiego

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1760 - 1854
- brak danych - 1760 - 1854
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
inne pomoce No spisy zawartości jednostek
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Józef Grzegorz Chłopicki (1771-1854), generał, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r., Powstania Kościuszkowskiego 1794, później w Legionach Polskich we Włoszech, następnie w Legii Nadwiślańskiej, uczestnik wojny w Hiszpanii i w Rosji. W wojsku Królestwa Polskiego do 1818 r. (podał się do dymisji po zatargu z wielkim księciem Konstantym, zyskując sobie dużą popularność w społeczeństwie polskim). Choć niechętny Powstaniu Listopadowemu przyjął w grudniu 1830 r. dyktaturę powstania dążąc do ugody z carem, wobec fiaska rozmów złożył dyktaturę. Pozostając formalnie doradcą naczelnego wodza wojsk polskich faktycznie dowodził w bitwie pod Grochowem 25.02.1831 r., w trakcie której został ranny. Po upadku powstania osiadł w Krakowie, gdzie nawiązał bliskie stosunki z Potockimi z Krzeszowic, u których spędził ostatnie lata życia 1. Służba wojskowa w Legionach Dąbrowskiego 1797-1807 (sygn. AChł 1-2)
2. Służba wojskowa w Legii Nadwiślańskiej 1807-1812 (sygn. AChł 3-8)
3. Służba wojskowa w Legii Księstwa Warszawskiego 1812-1813 (sygn. AChł 9)
4. Służba w wojsku Królestwa Kongresowego i okres od wystąpienia z wojska do Powstania Listopadowego 1814-1830 (sygn. AChł 10)
5. Materiały do Powstania Listopadowego 1830-1831 (sygn. AChł 11)
6. Papiery rodzinne i osobiste Józefa Chłopickiego 1771-1854 (sygn. AChł 12-16)
7. Zbiór kartograficzny Józefa Chłopickiego (plany i mapy wojskowe z terenu wojen napoleońskich z terenu historycznej Polski, mapy bitew Fryderyka Wielkiego) 1760-1850 (sygn. Chł 17-144)
Zespół w Oddziale I.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/646/0/-/91 Karte des Königl: Preuss: Herzogthums Vor - und - Hintern Pomern nach speciellen Vermessungen entworfen (...) 1789-1789 9
29/646/0/-/92 Das Grossherzogthum Posen. 1848-1848 4
29/646/0/-/93 Uibersichts Karte der neu organisirten Gerichts und Verwalungs Bezirke der Kronländer Königreich Galizien und Lodomerien und des Herzogthums Bukowina. 1850-1850 4
29/646/0/-/94 Plan miasta Krakowa w obrębie okopów. 1836-1836 4
29/646/0/-/95 [Karta dawnej Polski z przyległemi okolicami krajów sąsiednich według nowszych materiałów (...)] ok. 1833-1848 35
29/646/0/-/96 Opisanie Historyczne i statystyczne Polski. Zarys karty państwa polskiego. 1810-1810 4
29/646/0/-/97 Boryssów dnia 14 Juin 1812. 1812-1812 5
29/646/0/-/98 Plan der Schlacht bey Austerlitz am zweiten December 1805 zwischen den vereinigten Russischen und Österreichischen und dem Französischen Heere. 1806-1806 4
29/646/0/-/99 Topographische Charte der umliegenden gegend von Jena. Nach eigenen Messungen und andern Origin: Zeichnungen neu entworfen. [z boku:] Plan von der Stadt Jena 1806-1806 4
29/646/0/-/100 Plan des Treffens bey Jena am 14 October 1806. 1807-1807 14
29/646/0/-/101 Plan des Treffens bey Jena am 14 October 1806 zwischen Kais. Französischen und den Kön. Preussischen und Kur. - Sächsischen Armen. 1806-1806 14
29/646/0/-/102 Plan der Treffens bey Auerstädt am 14 October 1806. 1807-1807 12
29/646/0/-/103 Charte der gegend um Pr. Eylau zur Erläuterung der Nachricht von der daselbst am 8 Februar 1807 vorgefallenen Schlacht. 1807-1807 15
29/646/0/-/104 Special - Plan der Schlacht bey Pr. Eylau. 1807-1807 4
29/646/0/-/105 Tableau de Guerres de Frederic le Grand. Dedie a Leus Altesses Royales Messeigneurs les Princes Frederic et Louis de Prusse par Leurs humbles et tres obeissants serviteurs Müller et d'Engelbrecht. [w centrum:] Théatre des guerres de Frédéric Grand contre les Puissances Réunies de l'Empire de l'Autriche, de la Russie, de la France, de la Suede et de la Saxe. ok. 1770-1770 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

144

144

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -