Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum i zbiór kartograficzny generała Józefa Chłopickiego

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1760 - 1854
- brak danych - 1760 - 1854
- brak danych - tak
archiwa prywatne i spuścizny - - polski
inne pomoce No spisy zawartości jednostek
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Józef Grzegorz Chłopicki (1771-1854), generał, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r., Powstania Kościuszkowskiego 1794, później w Legionach Polskich we Włoszech, następnie w Legii Nadwiślańskiej, uczestnik wojny w Hiszpanii i w Rosji. W wojsku Królestwa Polskiego do 1818 r. (podał się do dymisji po zatargu z wielkim księciem Konstantym, zyskując sobie dużą popularność w społeczeństwie polskim). Choć niechętny Powstaniu Listopadowemu przyjął w grudniu 1830 r. dyktaturę powstania dążąc do ugody z carem, wobec fiaska rozmów złożył dyktaturę. Pozostając formalnie doradcą naczelnego wodza wojsk polskich faktycznie dowodził w bitwie pod Grochowem 25.02.1831 r., w trakcie której został ranny. Po upadku powstania osiadł w Krakowie, gdzie nawiązał bliskie stosunki z Potockimi z Krzeszowic, u których spędził ostatnie lata życia 1. Służba wojskowa w Legionach Dąbrowskiego 1797-1807 (sygn. AChł 1-2)
2. Służba wojskowa w Legii Nadwiślańskiej 1807-1812 (sygn. AChł 3-8)
3. Służba wojskowa w Legii Księstwa Warszawskiego 1812-1813 (sygn. AChł 9)
4. Służba w wojsku Królestwa Kongresowego i okres od wystąpienia z wojska do Powstania Listopadowego 1814-1830 (sygn. AChł 10)
5. Materiały do Powstania Listopadowego 1830-1831 (sygn. AChł 11)
6. Papiery rodzinne i osobiste Józefa Chłopickiego 1771-1854 (sygn. AChł 12-16)
7. Zbiór kartograficzny Józefa Chłopickiego (plany i mapy wojskowe z terenu wojen napoleońskich z terenu historycznej Polski, mapy bitew Fryderyka Wielkiego) 1760-1850 (sygn. Chł 17-144)
Zespół w Oddziale I.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/646/0/-/106 Situationscharte von einem Theile des ChurfürstenThums Sachsen, der Ober - Nieder Lausitz und Schlesiens nebst denen Stellungen, Bataillen und Gefechten, die zwischen den Kaiserl. Kön. und königl. preussischen Armeen besonders in den letzten Jahren des siebenjährigen Kriegs in diesen gegenden vorgefallen sind. 1804-1805 13
29/646/0/-/107 Bataille de Lowositz en Boheme gagnee le 1 Octobre 1756 par le Roi de Prusse contre les Autrichien commander par le Feldmarschal Browne. po 1756-1756 4
29/646/0/-/108 Combat de Reichenberg en Boheme le 21 Avril 1757 gagné par le Lieut. général Duc de Bevern contre les Autrichiens par le Generale d'Artillerie comte Koenigseck. po 1757-1757 4
29/646/0/-/109 Plan von der Bataille bey Züllichau geliefert von den Russen und Preussen im Jahre 1759 den 23 Jul. po 1760-1760 4
29/646/0/-/110 [Mapa okolic Torgau] ok. 1760-1760 4
29/646/0/-/111 Erster Theil der Karte von Europa welcher Frankreich, Deutchland, Italien, Spanien, England, Scotland und Ireland enthielt. 1790-1790 4
29/646/0/-/112 [1 arkusz mapy Europy obejmujący pn. - zach. Francję, Luksemburg, pn. - zach. Niemcy]. ok. 1788-1800 5
29/646/0/-/113 Carte génerale orographique et hydrographique de l'Europe qui montre les pricipales ramifications des montagnes, fleuves et chemins, avec les principales villes (...) 1816-1816 7
29/646/0/-/114 General Karte von Europa worinnen die Gestalt dieses Erdtheiles zu ersehen ist, wie selbe nach seinem Hohensisteme und Wassezuge angeordnet ist. 1818-1818 4
29/646/0/-/115 Carte des Départtements dela Seine, de Seine et Oise de l'Eure, de l'Oise, d'Eure et Loire, de Seine et Marne, de la Marne et de l'Aisne. 1811-1811 5
29/646/0/-/116 Carte de la France septentrionale. ok. 1801-1825 5
29/646/0/-/117 Carte des fortificatons de Paris. Nouvelle édition augmenteé du Baraquement des troupes. Plans, Profils etc. po 1832-1832 5
29/646/0/-/118 Carte figurative de l'instruction populaire de la France. ok. 1826-1826 5
29/646/0/-/119 Carte comparée des Regences d'Algier et de Tunis 1829-1829 5
29/646/0/-/120 Carte générale de l'Algier ou des possessions françaises dans le nord de l'Afrique. 1827-1827 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

144

144

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -