^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Plan von Krakau, revidirt in Jahre 1881

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja kartograficzna 109
- brak danych -
1881
1881 - 1881
niemiecki
- brak danych -
- brak danych - Zb. Kart. II/26 a, Zb. Kart. II 42
dobry podręczna
topograficzna sytuacyjna
- brak danych - sygnaturowa
- brak danych - - brak danych -
oryginał - brak danych -
- brak danych - data not found
data not found
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - - brak danych -
Nie jednobarwne
2 0
2 1: 10800
- brak danych - - brak danych -
papier na płótnie miedzioryt
Tak
brak mikrofilmu
Treść planu jak Zb. Kart. II-35, uzupełniony pasem fortyfikacyjnym. Uzupełniony plan z 1855 r. Podziałki metryczne. Zaznaczona droga na Kawiorach (obecna ulica Jadwigi). Drobne zmiany w legendzie i objaśnieniach. Do mapy dołączona jest odbitka pozytywowa czarno-biała. Wymiary: 57,6 x 42,7 cm.
Number of scans per page

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

Galicja -
Kraków, miasto -
krakowski, powiat -

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -