Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Dzieduszyckich

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1220 - XIX w.
- brak danych - 1220 - 1899
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
indeks osobowy No - brak danych -
inne pomoce No spis korespondencji, szczegółowy spis zawartości autografów i części akt luźnych
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
- brak danych - 1. Dokumenty pergaminowe i papierowe 1220-1912 (sygn. ADzied perg I/1 - VI/9, ADzied Extravag. 1-8, ADzied 24/31, ADzied pap 1-70)
2. Archiwum Dzieduszyckich XIX-XX w. (sygn. ADzied 26)
3. Rachunki, korespondencja i inne XIX-XX w. (sygn. ADzied 1-9, 21-23)
4. Materiały do powtórnego wydania “Kroniki domowej” Dzieduszyckich XIX w. (sygn. ADzied 10)
5. Kopia pamiętnika Mieczysława Pawlikowskiego z Medyki XX w. (sygn. ADzied 11)
6. Spuścizna literacka Maurycego Dzieduszyckiego XIX w. (sygn. ADzied. 12-20)
7. Autografy XVI-XX w. (sygn. ADzied. 24-25)
8. Varia XIX w. (sygn. ADzied. 27)
Zespół w Oddziale I.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/677/0/2/185 Archiwum Dzieduszyckich I (pliki 1-33, z których 2 ostatnie o niepewnej przynależności zespołowej) 1555-1848 0
29/677/0/3/186 Korespondencja w układzie alfabetycznym 1847-1874, b.d. [XIX w.] 0
29/677/0/3/187 Zbiór różnego rodzaju recept i przepisów lekarskich b.d. [XIX w.] 0
29/677/0/3/188 „Dzieduszycki – Sammlung. Plenipotencje” (m.in. projekt „Ustanowa ordynacyi familijnej hrabiów Dzieduszyckich” – druk na prawach rękopisu 1831-1888 0
29/677/0/3/189 „Nieuporządkowane listy i rachunki z roku [1]879 i [1]880” 1879-1880, b.d. 0
29/677/0/3/190 Korespondencja do Pawła Dzieduszyckiego (głównie urzędowa, zaproszenia, wezwania, paszport wystawiony 6 VIII 1915 i inne) 1914-1917, b.d. 0
29/677/0/3/191 Korespondencja głównie do Alfonsyny Włodzimierzowej Dzieduszyckiej, 1 fotografia (bez opisu), widok frontowy i szkic kościoła parafialnego w Zarzeczu (2 plany niedatowane na kalce płótnowanej) 1877-1903, b.d. 0
29/677/0/3/192 1902. Kalendár českych zĕmĕdelcu – kalendarz z luźnymi kartkami (notatkami i listami do Andrzeja Wilka posła do Rady Państwa); The miracles of Our Lord, London 1848, Longman, s. 1-31, I-IV; Rejestr drobnych rozchodów od 14 VII 1855 do 30 VIII 1855, rejestr przychodów 1 VI 1856 – zeszyt z 1 luźną kartką z 1855; Pojedyncze rachunki Włodzimierza Dzieduszyckiego – drobne zakupy – [około połowy XIX w.]; Życzenia pielgrzymów powracających z Rzymu: Ignacy Skarbek, Mikołaj i Onufry Szumlańscy, Tomasz Janiszewski – b.d. [1825]; Pępowiny dzieci ks. Pawła Karola Sanguszki: Anny, Józefa Paulina, Franciszki, Hieronima i Michała w kopertach, z notatkami matki o godzinach urodzin 1739-1744 (1739-1744) 1855-1858, 1902 0
29/677/0/3/193 Akta dotyczące Dzieduszyckich – dyspensa biskupa lwowskiego, raporty pańszczyzny i inne akta gospodarcze, działy spadkowe, intercyzy, ekstrakt tabularny: inwentarz Jezupola – połowa XIX w. 1835-1879, b.d. 0
29/677/0/3/194 Korespondencja i zbiór recept (24 szt.) I połowa XIX w. 0
29/677/0/3/195 Korespondencja Dzieduszyckich, głównie Włodzimierza Dzieduszyckiego 1786-1928, b.d. [XIX w.] 0
29/677/0/3/196 „Dawne rachunki z r. 1837-1838” – rejestr przychodów i wydatków od 17 VII 1837 do 21 I 1839 – ubiór, garderoba, biblioteka, oprawa książek, prenumerata gazet i inne drobne wydatki – oprawna księga z luźnymi drukowanymi kartami w j. niemieckim („Dziennik Urzędowy”) 1837-1839 0
29/677/0/3/197 Sztambuch [Klementyny z Potockich Miączyńskiej]: wpisy wpięte i wklejone, ilustracje i rysunki, zasuszone kwiaty itp. 1836-1878 0
29/677/0/4/198 Materiały do powtórnego wydania Kroniki domowej Dzieduszyckich ...wiek XV od 1411 do 1500 włącznie – k. 41wiek XVI od 1501 do 1600 włącznie – k. 308wiek XVII od 1601 do 1612 włącznie – k. 68Fragmenty z t. 63 i 65 akt grodzkich lwowskich z wieków XVII i XVIII przeważnie bez dat – k. 12 [XIX?-XX? w.] 0
29/677/0/5/199 Kopia pamiętnika Mieczysława Pawlikowskiego z Medyki obejmująca lata 1850-1873 – mps – kopia przebitkowa [XX w.] 0
1 2

Amount of archival material

211

0

0

2.00

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.