^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Odpisy dokumentów z ksiąg sądowych brańskich (ziemskich i grodzkich)]

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 1
- brak danych -
1433-1589

1433 - 1569
łaciński
- brak danych -
- brak danych - ZZG 1
luzy rękopis
dobry
650 - brak danych -
220 x 360 Tak
brak mikrofilmu
Uwierzytelnione kopie z przełomu XVIII-XIX w. J. łac. pol. i rus.
Number of scans per page
1 2 3 4
...
13 14 15 16 17
...
27 28 29 30

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -