^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Odpisy dokumentów z ksiąg relacji grodzkich brańskich

Archiwum Narodowe w Krakowie
dokumentacja aktowa 15
- brak danych -
1541-1698

1541 - 1698
polski
łaciński
- brak danych -
- brak danych - ZZG 15
luzy rękopis
- brak danych -
910 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
uwierzytelnione kopie z przełomu XVIII-XIX w.; s. 23-26 powinny przynależeć w miejscu s. 293
Number of scans per page
1 2 3 4
...
29 30 31 32 33
...
59 60 61 62

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -