Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Zygmunta Glogera

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inne pomoce No spisy korespondencji, spis dokumentów królewskich
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zygmunt Gloger (1845-1910) etnograf, krajoznawca, archeolog i historyk, wydawca (m.in. Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. 1-4). W swym majątku Jeżewie zgromadził bogaty zbiór etnograficzny, archeologiczny i historyczny, przekazany testamentem muzeom w Krakowie (skąd archiwalia trafiły do Archiwum Państwowego w Krakowie), w Warszawie, Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, Akademii Umiejętności i Bibliotece Publicznej miasta Warszawy 1.Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w., XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 1-66)
2.Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny XVI-XX w. (sygn. ZZG 67-462)
3.Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 463-550)
4.Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) XVI-XVIII w. (sygn. ZZG 551-576)
5.Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) XVII-XIX w. (sygn. ZZG 577-616)
6.Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 617-668)
7. Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, Komisji Edukacji Narodowej) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 669-679)
8.Archiwalia do historii kościoła katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 680-718)
9.Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego XVII-XIX w. (sygn. ZZG 719-726)
10.Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) XVIII (sygn. ZZG 727-749)
11.Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) XVI-XX w. (sygn. ZZG 750-758)
12.Ikonografia i kartografia XVI-XIX w. (sygn. ZZG 759-769)
13. Rękopisy biblioteczne XVII-XIX w. (sygn. ZZG 770-908)
14 Akta do uporządkowania (ZZG 909)
Zespół w Oddziale I.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich i mazowieckich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w. 66 1416-1800 22158
2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny 396 1414-1862 24330
3 Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) 88 1552-1818 1785
4 Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) 26 1573-1800 245
5 Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) 40 1501-1862 1152
6 Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) 52 1581-1863 2480
7 Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, KEN) 11 1578-1898 1134
8 Archiwalia do historii Kościoła Katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) 39 1496-1900 1906
9 Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego 8 1515-1900 1151
10 Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) 23 1701-1900 2042
11 Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) 9 1515-1907 3977
12 Ikonografia i kartografia 11 1595-1900 650
Rękopisy biblioteczne 139 1501-1907 13154
14 Materiały nieuporządkowane 1 1543-1862 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 13 Rękopisy biblioteczne
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/678/0/13/770 „Pieśń nowo naleziona”. Wiersz antyhabsburski napisany przez nieznanego autora po bitwie pod Byczyną (1588). Autor był zapewne stronnikiem Zamoyskiego XVI w. 5
29/678/0/13/771 Traktat teologiczny przeciwko heretykom i innowiercom na Litwie [II poł. XVI – po 1583] 14
29/678/0/13/772 „Faunica”. 58 fraszek nieznanego autora dotyczących różnych kwestii (m.in. fraszka pochwalna dla ks. Sanguszki) XVI 14
29/678/0/13/773 Pisemko astrologiczne XVI 18
29/678/0/13/774 Pisemko astrologiczno-chronologiczne. Rozprawka dot. budowy kalendarza XVI 14
29/678/0/13/775 „Questiones politico morales in Academia Lipsiensi de Polono equite moderni temporis proposita in publica disputatione quem sensum Polonus quidam exposuit”. Utwór wierszowany nieznanego autora dotyczący dylematów polityczno-moralnych szlachty polskiej XVII 7
29/678/0/13/776 „Philosophia ad M.D.G.”. Rozważania filozoficzne nieznanego autora XVII 51
29/678/0/13/777 „Służebnyk”. Fragment księgi cerkiewnej, prawdopodobnie z prawobrzeżnej Ukrainy[?] XVII 49
29/678/0/13/778 „[Czara] pełna Najjaśniejszemu Janowi III y najjaśniejszej Mariey Królestwu Polskiemu na dzień obchodu patronów ich Jana świętego, którego d. 24 Junii, Mariey, którey w oktawę prawie d. z July an. dni. 1678, Kościół święci katolicki po wszystkim świecie chreściańskim nabożnie celebruje święto od najniższego poddanego i sługi życzliwa presentowana ręka”. Wierszowany panegiryk nieznanego autora XVII 11
29/678/0/13/779 Muzykalia. Fragment podręcznika do nauki śpiewu kościelnego XVII 53
29/678/0/13/780 „Hortus eloquentiae oratori Polono. Ad florem omnem et fructus carpendum. Calissi 1641”. Podręcznik retoryki sporządzony przez nieznanego autora. W tekście wizerunki polskich herbów 1641 224
29/678/0/13/781 „Głowa w pozostałych spalonego zamku pokojach drugi raz podczas panowania Augusta mówiąca od broniącego zamku krakowskiego wysłuchana”. Wierszowany utwór polityczny, autorstwa prawdopodobnie ks. Remigiusza Suszyckiego, kanonika krakowskiego pocz. XVIII 18
29/678/0/13/782 „Replika na Gazety Warszawskie z Werony listopad 1713”. Poezja polityczna nieznanego autora 1713 7
29/678/0/13/783 „Recess od prawa”, „Na Sejm zerwany”. Dwa polityczne wiersze pisane różnymi rękami, z których pierwszy atakuje stolnika koronnego. Autorzy nieznani 1713 5
29/678/0/13/784 „Copia reflexyi zbawiennych przez prawdziwego syna Oyczyzny Polakon nieuważającym ostatniej zguby, wiary y wolności podanych 1763”. Rozprawa polityczna nieznanego autora 1763 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

909

909

0

8.70

8.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.