Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Zygmunta Glogera

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inne pomoce No spisy korespondencji, spis dokumentów królewskich
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zygmunt Gloger (1845-1910) etnograf, krajoznawca, archeolog i historyk, wydawca (m.in. Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. 1-4). W swym majątku Jeżewie zgromadził bogaty zbiór etnograficzny, archeologiczny i historyczny, przekazany testamentem muzeom w Krakowie (skąd archiwalia trafiły do Archiwum Państwowego w Krakowie), w Warszawie, Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, Akademii Umiejętności i Bibliotece Publicznej miasta Warszawy 1.Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w., XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 1-66)
2.Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny XVI-XX w. (sygn. ZZG 67-462)
3.Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 463-550)
4.Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) XVI-XVIII w. (sygn. ZZG 551-576)
5.Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) XVII-XIX w. (sygn. ZZG 577-616)
6.Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 617-668)
7. Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, Komisji Edukacji Narodowej) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 669-679)
8.Archiwalia do historii kościoła katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 680-718)
9.Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego XVII-XIX w. (sygn. ZZG 719-726)
10.Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) XVIII (sygn. ZZG 727-749)
11.Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) XVI-XX w. (sygn. ZZG 750-758)
12.Ikonografia i kartografia XVI-XIX w. (sygn. ZZG 759-769)
13. Rękopisy biblioteczne XVII-XIX w. (sygn. ZZG 770-908)
14 Akta do uporządkowania (ZZG 909)
Zespół w Oddziale I.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich i mazowieckich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w. 66 1416-1800 22158
Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny 396 1414-1862 24330
3 Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) 88 1552-1818 1785
4 Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) 26 1573-1800 245
5 Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) 40 1501-1862 1152
6 Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) 52 1581-1863 2480
7 Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, KEN) 11 1578-1898 1134
8 Archiwalia do historii Kościoła Katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) 39 1496-1900 1906
9 Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego 8 1515-1900 1151
10 Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) 23 1701-1900 2042
11 Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) 9 1515-1907 3977
12 Ikonografia i kartografia 11 1595-1900 650
13 Rękopisy biblioteczne 139 1501-1907 13154
14 Materiały nieuporządkowane 1 1543-1862 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/678/0/2/67 Bandrowscy - Dymitr, łowczy buski. Manifest w sprawie prawnej z jezuitami przemyskimi 1711 6
29/678/0/2/68 Bartoszewiczowie h. Jastrzębiec - Filian i jego żona Zofia Fiedorowna. Ubezpieczenie majątkowe dla rodziny Korzenków (pow. grodzieński) 1631 8
29/678/0/2/69 Barzowie. Akta rodzinno-majątkowe (sprawy dziedziczenia dóbr). Zapis Andrzeja Zaręby (Zaremby) z Kalinowej, starosty grabowskiego 1565 7
29/678/0/2/70 Bełchaccy h. Topór - Dominik, stolnik czernichowski. Sprawy majątkowe toczone przed sądem grodzkim krakowskim 1748-1752 25
29/678/0/2/71 Biedrzychowscy. Akta rodzinno-majątkowe, spory z Oleśnickimi 1606-1659 10
29/678/0/2/72 Bielscy. Fragmenty akt prawno-majątkowych (dot. m.in. Zakrzowa) 1717-1838 65
29/678/0/2/73 Biskupscy. Fragmenty akt prawno-majątkowych (wypisy z ksiąg sądowych wielkopolskich: poznańskich, gnieźnieńskich, kaliskich, pyzdrskich) [1618] 1748-1804 115
29/678/0/2/74 Blizińscy h. Starykoń. Fragmenty akt prawno-majątkowych (Blizin, Wronikowo - piotrkowskie) 1600 11
29/678/0/2/75 Błeszyńscy h. Oksza. Akta rodzinno-majątkowe (fragmenty), m.in. dot. Karola, cześnika żytomirskiego, spory z Woynami o części na dobrach Wojny, Szuby, Bakałarze 1613-1795 189
29/678/0/2/76 Borowscy. Sprawy majątkowo-rodzinne o dobra Bodoki Wielkie 1789-1792 7
29/678/0/2/77 Boruchowscy h. Doliwa. Spór majątkowy z Bogdańskimi 1682 6
29/678/0/2/78 Braniccy - Stefan Mikołaj, stolnik koronny. Zapis obligacyjny na dobrach Orle na rzecz Henryka Fleminga (1701) 1792 14
29/678/0/2/79 Braniccy - Jan Klemens, hetman wielki koronny. Korespondencja 1747-1787 64
29/678/0/2/80 Braniccy - Jan Klemens, hetman wielki koronny. Korespondencja do Orsettiego 1737-1757 7
29/678/0/2/81 Braniccy - Jan Klemens, hetman wielki koronny. Rachunki utrzymania dworu w Białymstoku, pokwitowania kupieckie (XVIII) 1746-1766, 1793 309
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

909

909

0

8.70

8.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.