Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Zygmunta Glogera

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inne pomoce No spisy korespondencji, spis dokumentów królewskich
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zygmunt Gloger (1845-1910) etnograf, krajoznawca, archeolog i historyk, wydawca (m.in. Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. 1-4). W swym majątku Jeżewie zgromadził bogaty zbiór etnograficzny, archeologiczny i historyczny, przekazany testamentem muzeom w Krakowie (skąd archiwalia trafiły do Archiwum Państwowego w Krakowie), w Warszawie, Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, Akademii Umiejętności i Bibliotece Publicznej miasta Warszawy 1.Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w., XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 1-66)
2.Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny XVI-XX w. (sygn. ZZG 67-462)
3.Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 463-550)
4.Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) XVI-XVIII w. (sygn. ZZG 551-576)
5.Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) XVII-XIX w. (sygn. ZZG 577-616)
6.Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 617-668)
7. Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, Komisji Edukacji Narodowej) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 669-679)
8.Archiwalia do historii kościoła katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 680-718)
9.Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego XVII-XIX w. (sygn. ZZG 719-726)
10.Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) XVIII (sygn. ZZG 727-749)
11.Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) XVI-XX w. (sygn. ZZG 750-758)
12.Ikonografia i kartografia XVI-XIX w. (sygn. ZZG 759-769)
13. Rękopisy biblioteczne XVII-XIX w. (sygn. ZZG 770-908)
14 Akta do uporządkowania (ZZG 909)
Zespół w Oddziale I.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich i mazowieckich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w. 66 1416-1800 22158
2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny 396 1414-1862 24330
3 Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) 88 1552-1818 1785
4 Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) 26 1573-1800 245
5 Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) 40 1501-1862 1152
6 Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) 52 1581-1863 2480
7 Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, KEN) 11 1578-1898 1134
Archiwalia do historii Kościoła Katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) 39 1496-1900 1906
9 Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego 8 1515-1900 1151
10 Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) 23 1701-1900 2042
11 Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) 9 1515-1907 3977
12 Ikonografia i kartografia 11 1595-1900 650
13 Rękopisy biblioteczne 139 1501-1907 13154
14 Materiały nieuporządkowane 1 1543-1862 0
Show all units in the collection:
Units in series:: 8 Archiwalia do historii Kościoła Katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych)
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/678/0/8/680 Odpisy dokumentów dotyczących kościoła parafialnego w Bielsku Podlaskim (1758) b.d. [XVIII/XIX w.] 43
29/678/0/8/681 Odpisy dokumentów dotyczących kościoła parafialnego w Ciechanowcu (powiat drohicki) (1650) 1809 13
29/678/0/8/682 Odpisy dokumentów dotyczących kościoła parafialnego w Dołubowie (1536-1767) b.d. [XVIII/XIX w.] 13
29/678/0/8/683 Odpisy dokumentów dotyczących kościoła parafialnego w Domanowie (łomżyńskie) z lat 1460-1796 b.d. [XVIII/XIX w.] 27
29/678/0/8/684 Odpisy dokumentów dotyczących kościoła i klasztoru Franciszkanów w Drohiczynie z lat 1409-1537 (1409-1537), b.d. [XVIII/XIX w.] 7
29/678/0/8/685 Odpisy dokumentów dotyczących kościoła parafialnego w Grannem z lat 1491-1772 b.d. [XVIII-XIX w.] 22
29/678/0/8/686 Odpisy dokumentów dotyczących kościoła parafialnego w Narwi z lat 1528-1553 b.d. [XVIII-XIX w.] 16
29/678/0/8/687 Odpisy dokumentów dotyczących kościoła parafialnego w Rudce z lat 1442-1792 b.d. [XVIII/XIX w.] 21
29/678/0/8/688 Odpisy dokumentów dotyczących parafii Siemiatycze (1513-1809) b.d. [XVIII/XIX w.] 63
29/678/0/8/689 Sumariusz dokumentów kościoła parafialnego w Tykocinie (1582-1775) 1787 44
29/678/0/8/690 Inwentarz kościoła parafialnego w Bądkowie Kościelnym (powiat lipowski) 1851 27
29/678/0/8/691 Opis kościoła parafialnego w Ciechanowcu (dekanat drohicki) 1808 26
29/678/0/8/692 Inwentarz sprzetu liturgicznego kościoła parafialnego w Kłoczowie 1642 8
29/678/0/8/693 Inwentarz kościoła parafialnego i konwentu PP. Benedyktynek w Drohiczynie (dołączone kopie dokumentów dotyczących tego kościoła wystawionych w latach 1626-1783) 1809 45
29/678/0/8/694 Inwentarz kościoła parafialnego w Mielniku (dekanat drohicki) z dołączonymi kopiami dokumentów dotyczących tego kościoła z XV-XVII w. (m.in. wzmianki o Witoldzie z 1420 r.) 1808 66
1 2 3

Amount of archival material

909

909

0

8.70

8.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.