Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Zygmunta Glogera

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inne pomoce No spisy korespondencji, spis dokumentów królewskich
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zygmunt Gloger (1845-1910) etnograf, krajoznawca, archeolog i historyk, wydawca (m.in. Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. 1-4). W swym majątku Jeżewie zgromadził bogaty zbiór etnograficzny, archeologiczny i historyczny, przekazany testamentem muzeom w Krakowie (skąd archiwalia trafiły do Archiwum Państwowego w Krakowie), w Warszawie, Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, Akademii Umiejętności i Bibliotece Publicznej miasta Warszawy 1.Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w., XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 1-66)
2.Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny XVI-XX w. (sygn. ZZG 67-462)
3.Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 463-550)
4.Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) XVI-XVIII w. (sygn. ZZG 551-576)
5.Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) XVII-XIX w. (sygn. ZZG 577-616)
6.Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 617-668)
7. Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, Komisji Edukacji Narodowej) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 669-679)
8.Archiwalia do historii kościoła katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 680-718)
9.Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego XVII-XIX w. (sygn. ZZG 719-726)
10.Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) XVIII (sygn. ZZG 727-749)
11.Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) XVI-XX w. (sygn. ZZG 750-758)
12.Ikonografia i kartografia XVI-XIX w. (sygn. ZZG 759-769)
13. Rękopisy biblioteczne XVII-XIX w. (sygn. ZZG 770-908)
14 Akta do uporządkowania (ZZG 909)
Zespół w Oddziale I.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich i mazowieckich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w. 66 1416-1800 22158
2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny 396 1414-1862 24330
3 Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) 88 1552-1818 1785
4 Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) 26 1573-1800 245
5 Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) 40 1501-1862 1152
6 Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) 52 1581-1863 2480
7 Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, KEN) 11 1578-1898 1134
8 Archiwalia do historii Kościoła Katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) 39 1496-1900 1906
9 Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego 8 1515-1900 1151
10 Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) 23 1701-1900 2042
11 Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) 9 1515-1907 3977
12 Ikonografia i kartografia 11 1595-1900 650
13 Rękopisy biblioteczne 139 1501-1907 13154
14 Materiały nieuporządkowane 1 1543-1862 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/678/0/2/421 Wilkanowscy. Fragmenty akt procesowych Kazimierza i Marianny z Kuklińskich dotyczących Śliwna - spór z Jakubem Linczowskim 1672-1677 24
29/678/0/2/422 Wilkoszowscy. Papiery rodzinno-majątkowe dotyczące Bełchatowa i Sobolówki (piotrkowskie) 1664-1700 26
29/678/0/2/423 Wiśniowieccy. Drobne akta majątkowe (działy rodzinne), papiery wojskowe 1570-1741 70
29/678/0/2/424 Wolińscy. Drobne sprawy majątkowe dotyczące m.in. spraw z Luszczewskimi o Wólkę Kozłowską 1711, 1761 8
29/678/0/2/425 Wolscy h. Pomian. Fragmenty akt prawno-majątkowych (spadkowe o wieś Byki w piotrkowskim) (1514) 1668-1745 100
29/678/0/2/426 Wołczaccy. Wypis z ksiąg miejskich Nowogródka dotyczący ich majątku 1761 8
29/678/0/2/427 Woynowie h. Trąby. Wyciągi z dokumentów granicznych dotyczące podziału majątków: Zawady, Konopki, Woyny, Króle, Bakałarze. (1483, 1499) 1637-1809 944
29/678/0/2/428 Woynowie h. Trąby - Maciej, pułkownik wojsk koronnych. Akta majątkowe dotyczące sporów z Wyszyńskimi, Kamińskimi, Olszewskimi (dobra Króle, Bakałarze), także priora majątkowe 1690-1790 93
29/678/0/2/429 Woynowie h. Trąby - Ludwik. Akta rodzinno-majątkowe. Sprawy z rodzinami spowinowaconymi, m.in. Wyszyńskimi, Błeszyńskimi (priora rodzinno-majątkowe) 1627-1843 640
29/678/0/2/430 Woynowie h. Trąby. Materiały rodzinno-majątkowe. Koligacje z Kuczyńskimi (umowy dzierżawne, intercyzy ślubne, wyciągi metrykalne) (1612) 1667-1687, 1719-1823 702
29/678/0/2/431 Woynowie h. Trąby. Materiały gospodarczo-majątkowe (dzierżawy, rozliczenia, umowy) 1669-1823, b.d. [XVIII w.] 1336
29/678/0/2/432 Woynowie h. Trąby. Akta procesowe dotyczące dóbr Woyny, Szuby, Bakałarze, in. z Kobylińskimi i Maliszewskimi 1725-1830 0
29/678/0/2/433 Wykowscy h. Jastrzębiec. Sprawy prawno-majątkowe dotyczące dóbr Śliwno (białostockie) i Sengrodz[?] (piotrkowskie) 1620-1677 24
29/678/0/2/434 Wyszomirscy h. Rawicz. Akta prawno-majątkowe. Sprawy z Błońskimi i Wiercińskimi o Błonie i Wyszomierze (łomżyńskie) 1672-1761 50
29/678/0/2/435 Wyszyńscy h. Trzywdar. Fragmenty akt majątkowych dotyczących majątków na Podlasiu (plenipotencje, drobne sprawy procesowe) (1638) 1699-1786 58
1 2 3 4 ... 27 28 29 30 31 ... 58 59 60 61

Amount of archival material

909

909

0

8.70

8.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -