Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Zygmunta Glogera

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inne pomoce No spisy korespondencji, spis dokumentów królewskich
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zygmunt Gloger (1845-1910) etnograf, krajoznawca, archeolog i historyk, wydawca (m.in. Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. 1-4). W swym majątku Jeżewie zgromadził bogaty zbiór etnograficzny, archeologiczny i historyczny, przekazany testamentem muzeom w Krakowie (skąd archiwalia trafiły do Archiwum Państwowego w Krakowie), w Warszawie, Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, Akademii Umiejętności i Bibliotece Publicznej miasta Warszawy 1.Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w., XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 1-66)
2.Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny XVI-XX w. (sygn. ZZG 67-462)
3.Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 463-550)
4.Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) XVI-XVIII w. (sygn. ZZG 551-576)
5.Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) XVII-XIX w. (sygn. ZZG 577-616)
6.Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 617-668)
7. Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, Komisji Edukacji Narodowej) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 669-679)
8.Archiwalia do historii kościoła katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 680-718)
9.Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego XVII-XIX w. (sygn. ZZG 719-726)
10.Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) XVIII (sygn. ZZG 727-749)
11.Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) XVI-XX w. (sygn. ZZG 750-758)
12.Ikonografia i kartografia XVI-XIX w. (sygn. ZZG 759-769)
13. Rękopisy biblioteczne XVII-XIX w. (sygn. ZZG 770-908)
14 Akta do uporządkowania (ZZG 909)
Zespół w Oddziale I.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich i mazowieckich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w. 66 1416-1800 22158
2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny 396 1414-1862 24330
3 Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) 88 1552-1818 1785
4 Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) 26 1573-1800 245
5 Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) 40 1501-1862 1152
6 Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) 52 1581-1863 2480
7 Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, KEN) 11 1578-1898 1134
8 Archiwalia do historii Kościoła Katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) 39 1496-1900 1906
9 Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego 8 1515-1900 1151
10 Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) 23 1701-1900 2042
11 Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) 9 1515-1907 3977
12 Ikonografia i kartografia 11 1595-1900 650
13 Rękopisy biblioteczne 139 1501-1907 13154
14 Materiały nieuporządkowane 1 1543-1862 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/678/0/2/451 Zarzeccy. Drobne sprawy majątkowe m.in. spór o spadek z Czetwertyńskimi dotyczący wsi Ilkówka (winnickie) 1617, 1790 13
29/678/0/2/452 Zbierscy ze Zbierska (kaliskie). Sprawa wytyczenia granic Korzeniewa (kaliskie) 1797 40
29/678/0/2/453 Zbierzelowscy. Drobne sprawy majątkowe, m.in. z Kisielnickimi 1631, 1719 17
29/678/0/2/454 1) Zebrzydowscy - Florian. Rozgraniczenie wsi Rudnika i Jakubowic Mikołaja Samborzeckiego z miastem Lublinem, 2) Zamojski Jan 1591 1555, 1591 38
29/678/0/2/455 1) Żeleńscy z Grotkowic. Akta prawno-majątkowe – obligacje gromadzkie ze wsi Dąbrowa, Szarów, Brzezie (bocheńskie), 2) Żędzionowie 1728, 1753 1728-1816 60
29/678/0/2/456 Żerowie h. Ślepowron. Fragmenty akt majątkowych dotyczących głównie Brzeźnicy (brańskie) 1727-1805 47
29/678/0/2/457 Testamenty szlacheckie głównie z Podlasia 1531-1750 169
29/678/0/2/458 Intercyzy ślubne szlachty podlaskiej (1590) 1592-1750 47
29/678/0/2/459 Fragmenty sumariuszy archiwów szlacheckich rodzin podlaskich 1653-1796 444
29/678/0/2/460 Fragmenty materiałów gospodarczych, głównie dotyczących umów dzierżawnych (karczmy, młyny). Supliki arendarzy - Podlasie, Lubelszczyzna (w większości dotyczące niezidentyfikowanych rodzin szlacheckich) 1717-1803, b.d. [XVIII w.] 125
29/678/0/2/461 Fragmenty rachunków gospodarskich, rozliczeń, regestrów wydatków, zakupów (przeważnie dotyczące niezidentyfikowanych osób i miejscowości) 1690-1850, b.d. [XVII-XVIII w.] 702
29/678/0/2/462 Zbiór luźnych kwitów, rewersów, obligacji, asygnat (różnych, w większości niezidentyfikowanych rodzin szlacheckich) 1635-1836 1254
29/678/0/3/463 Andruszów - osiadłość miasta. [XVIII w.] 14
29/678/0/3/464 Balicze - inwentarz folwarku (powiat lidzki) 1674, 1682, b.d. [XVII w.] 17
29/678/0/3/465 Bełchatów, Bełchatówek (piotrkowskie) - inwentarz dóbr 1678 7
1 2 3 4 ... 29 30 31 32 33 ... 58 59 60 61

Amount of archival material

909

909

0

8.70

8.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -