Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Zygmunta Glogera

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - 1515 - 1907
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
niemiecki
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
inne pomoce No spisy korespondencji, spis dokumentów królewskich
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zygmunt Gloger (1845-1910) etnograf, krajoznawca, archeolog i historyk, wydawca (m.in. Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. 1-4). W swym majątku Jeżewie zgromadził bogaty zbiór etnograficzny, archeologiczny i historyczny, przekazany testamentem muzeom w Krakowie (skąd archiwalia trafiły do Archiwum Państwowego w Krakowie), w Warszawie, Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, Akademii Umiejętności i Bibliotece Publicznej miasta Warszawy 1.Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w., XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 1-66)
2.Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny XVI-XX w. (sygn. ZZG 67-462)
3.Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 463-550)
4.Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) XVI-XVIII w. (sygn. ZZG 551-576)
5.Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) XVII-XIX w. (sygn. ZZG 577-616)
6.Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) XVI-XIX w. (sygn. ZZG 617-668)
7. Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, Komisji Edukacji Narodowej) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 669-679)
8.Archiwalia do historii kościoła katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) XVIII-XIX w. (sygn. ZZG 680-718)
9.Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego XVII-XIX w. (sygn. ZZG 719-726)
10.Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) XVIII (sygn. ZZG 727-749)
11.Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) XVI-XX w. (sygn. ZZG 750-758)
12.Ikonografia i kartografia XVI-XIX w. (sygn. ZZG 759-769)
13. Rękopisy biblioteczne XVII-XIX w. (sygn. ZZG 770-908)
14 Akta do uporządkowania (ZZG 909)
Zespół w Oddziale I.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich i mazowieckich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w. 66 1416-1800 22158
2 Fragmenty archiwów prywatnych (genealogiczno-gospodarcze) rodzin szlacheckich z pogranicza Podlasia, Litwy i Lubelszczyzny 396 1414-1862 24330
3 Inwentarze nieruchomości (starostw, miast, wsi, folwarków) 88 1552-1818 1785
4 Inwentarze ruchomości (odzież, meble, sprzęty gospodarcze) 26 1573-1800 245
5 Archiwalia o charakterze publiczno-państwowym i fiskalnym (lauda, mowy sejmowe, manifesty, regestry finansowe) 40 1501-1862 1152
6 Źródła do historii wojskowości (popisy wojska, sprawy leż zimowych, inwentarze twierdz, sprawy pospolitego ruszenia, akta z czasów wojen saskich, wojny północnej, epoki napoleońskiej, Królestwa Polskiego, powstań narodowych) 52 1581-1863 2480
7 Materiały do dziejów szkolnictwa i oświaty w Polsce (akta szkół publicznych, KEN) 11 1578-1898 1134
8 Archiwalia do historii Kościoła Katolickiego na Podlasiu (m.in. inwentarze obiektów sakralnych, kopie dokumentów parafialnych) 39 1496-1900 1906
9 Papiery do dziejów sądownictwa staropolskiego i porozbiorowego 8 1515-1900 1151
10 Fragmenty publicystyki o charakterze społeczno-pamiętnikarskim (silva rerum) 23 1701-1900 2042
11 Zbiór korespondencji (m.in. listy królewskie, prywatne i gospodarcze różnych nadawców polskich i obcych) 9 1515-1907 3977
12 Ikonografia i kartografia 11 1595-1900 650
13 Rękopisy biblioteczne 139 1501-1907 13154
14 Materiały nieuporządkowane 1 1543-1862 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/678/0/13/871 Malinowski Mikołaj, „Wiadomości o życiu kardynała Commendoni`ego”. Początek z pracy biograficznej [XIX w.] 8
29/678/0/13/872 Potocki Artur, „Einschiffung der K. K. Marine Zöglinge auf S. Majestät propeller Fregatte Radetzky in den Monaten Juli, August und September 1857”. Opis rejsu na trasie: Brindisi – Neapol – Pompeja – Liworno – Messyna – Aleksandria 1857 49
29/678/0/13/873 Potocki Artur, „Einschiffung der Zöglinge der K. K. Marine – Akademie an Bord S. M. Propeller Corwette Erzherzog Friedrich in den Monaten August, September und October des Jahres 1858”. Dziennik rejsu na trasie: Fiume – Corfu – Milo – Pireus – Ateny – Mauphlia – Zanthe – Combur – Triest 1858 54
29/678/0/13/874 „Journal depuis le 6 Juin 1836” [...]. Dziennik nieznanego autora zawierający zapiski z okresu VI 1836-VII 1837 1836-1837 115
29/678/0/13/875 „Pamiętnik poufny zdarzeń i wrażeń przez K. L. Część VII a”. Pamiętnik zawiera informacje historyczne dotyczące wojny francusko-pruskiej 1870 348
29/678/0/13/876 „Journal de mon Voiage en Suisse”. Dziennik podróży do Szwajcarii nieznanego autora [XIX w.] 11
29/678/0/13/877 „Affe und Frosch”. Fragment sztuki teatralnej nieznanego autora [XIX w.] 21
29/678/0/13/878 „Głos z nieba do człowieka”. Wiersze o treści religijnej, w tym fragment wierszy perskiego poety o Jezusie, tłumaczonych na francuski przez Herboleta i z tego na polski [XIX w.] 24
29/678/0/13/879 „On Poland June 1831”. Wiersz o charakterze patriotycznym 1831 10
29/678/0/13/880 Życiorys Marcina Molskiego. Biografia Marcina Molskiego i luźne notatki nieznanego autora [XIX w.] 14
29/678/0/13/881 Niemcewicz J. U., „Pieśń S. Ok.ciecha. Boga Rodzica”. Opatrzony przypisami odpis fragmentu „Śpiewów historycznych” [XIX w.] 5
29/678/0/13/882 „Na wschód patrząc swym zwyczajem”. Tekst piosenki o charakterze patriotycznym wraz z zapisem nutowym po 1831 6
29/678/0/13/883 Woronicz J. P.[?], „Jakąż tu widzę lwią posoką spluskaną”. Ośmiowersowy wiersz bez tytułu. Dopisek na tej samej stronie: „8 Wierszy w druku nie będących w Sybilli p. Woronicza” [XIX w.] 4
29/678/0/13/884 „Serce, które miłość pali”. Czterowiersz [XIX w.] 5
29/678/0/13/885 J. Lelewel, Zbiór piosenek ludowych. Na rkpsie widnieje notatka I. S. Korytyńskiego „Rękopis z przedrukowanym poniżej zbiorkiem pieśni ludowych albo uludowionych podarował na kilka lat przed swym zgonem Prot Lelewel ojcu niże podpisanego Wincentemu Korytyńskiemu, oświadczając, iż jest to autograf jego brata Joachima pisany w roku 1801 1801 28
1 2 3 4 ... 54 55 56 57 58 59 60 61

Amount of archival material

909

909

0

8.70

8.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -