Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zbiór Ambrożego Grabowskiego

Archiwum Narodowe w Krakowie
- brak danych - XVI w. - ok. 1868
- brak danych - 1501 - 1868
- brak danych - tak
zbiory i kolekcje - - polski
łaciński
indeks geograficzny No - brak danych -
indeks osobowy No - brak danych -
indeks rzeczowy No - brak danych -
spis roboczy No - brak danych -
- brak danych - A.Akta osobiste i rodzinne (rachunki domowe, wspomnienia o ks. raciborskim) XIX w. (sygn. E. 4, 11, 12, 12a)
B.Historia Krakowa (wiadomości historyczne, anegdoty historyczne, ikonografia, szkoły, bursy, instytucje społeczne, odbudowa Sukiennic, pożar 1850 r., Rzeczpospolita Krakowska, Rewolucja 1846 r., Wawel, wielkorządy krakowskie, baszty, drukarze, Katedra, oryginalne akta miasta) XVI-XIX (sygn. E. 13-29, 29a, 31-35, 35a,36-44)
C.Inne miasta i wsie polskie (wiadomości do opisu Polski, Myślenice, Wieliczka, Bochnia, Olkusz, Ojców, Pieskowa Skała, starostwo nowotarskie) XVII-XIX w. (sygn. E. 46-52)
D.Dzieje Polski (albumy narodowe (ryciny), królowie polscy, wybitni Polacy, autografy znakomitych mężów, Konfederacja Barska, wojsko (mundury), pieczęcie, mowy sejmowe, Wiosna Ludów, anegdoty, Powstanie Listopadowe) XVI-XIX w. (sygn. E. 54-70,70a,71-76,78,79,81, 85,87,92,94-100,102-108,110,112,114-116,165,165a,166,167)
E.Historia sztuki polskiej (wiadomości archeologiczne, notatki, ikonografia) XVI-XIX (sygn. E. 117-129, 133, 140, 142, 143)
F.Historia literatury polskiej (bibliografia polska, K. Brodziński, J. Przybylski, S. Klonowicz, J. Bantkie, F. Wężyk, J.I. Kraszewski, korespondencja naukowców i literatów adresowana do A. Grabowskiego) XVI-XIX (sygn. E. 152,154-158,160-163)
Zespół w Oddziale III.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
29/679/0/1/1 Listy Franciszka Mireckiego do Ambrożego Grabowskiego z lat 1815-1827, pisane z Wiednia, Paryża, Wenecji, Lizbony i Genui 1815-1827 0
29/679/0/1/2 [Liczne notaty i książki, zawierające rachunki A. Grabowskiego, dochody i rozchody domowe, wierzytelności z I połowy XIX wieku, poczynając od r. 1817] 1817 0
29/679/0/1/3 Pamiątki po ś. p. dobroczyńcy moim Raciborskim, dziekanie czernichowskim 1787-1828 0
29/679/0/1/4 Notatki z podróży ś. p. X. Józefa Raciborskiego plebana w Liszkach do Niemiec, Francji, Włoch 1801-1833 0
29/679/0/2/5 Kraków (Okruszyny wiadomości o Krakowie) tom 1 - 0
29/679/0/2/6 Kraków (Okruszyny wiadomości o Krakowie) tom 2 - 0
29/679/0/2/7 Kraków (Zbiór notatek i wiadomości do opisu miasta Krakowa). Tom 1 - 0
29/679/0/2/8 Kraków (Zbiór notatek i wiadomości do opisu miasta Krakowa). Tom 2 - 0
29/679/0/2/9 Kraków (Zbiór notatek i wiadomości do opisu miasta Krakowa). Tom 3 - 0
29/679/0/2/10 Miasto Kraków. Zbiór pism i notat. Tom 4 - 0
29/679/0/2/11 Starożytność miasta Krakowa. Część opisowa pierwsza - 0
29/679/0/2/12 Skarbiec wiadomości o starym Krakowie (starożytność miasta Krakowa, część dziejowa druga) - 0
29/679/0/2/13 Kraków i jego okolice, wydanie 5 [Rękopisy z dopełnieniami i notatami] - 0
29/679/0/2/14 Kraków w obrazach. Kościoły i gmachy. Baszty i bramy, które niegdyś otaczały stary Kraków. Dodane są wizerunki kościołów zburzonych - 0
29/679/0/2/15 Wiadomości o mieście Krakowie (wiadomości drobne, ale owoc długiego szperania. Wypisy z ksiąg archiwum miasta Krakowa) - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

130

0

0

8.40

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.